הבהרה כללית

בהיכנסך לאפליקצייתPRIMO CONNECT  להלן:"האפליקציה") וטרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות הרשמה או שימוש בפונקציות כלשהן או במידע כלשהו הקיים באפליקציה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן את מדיניות הפרטיות, שכן הורדת האפליקציה מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך רשאי להשתמש באפליקציה בהתאם לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה חלים ביחס למשתמשים הגולשים באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת, לרבות טלפונים סלולאריים ומחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב.

האפליקציה מנוהלת ומופעלת ע"י חברת שטראוס מים בע"מ (להלן:"שטראוס מים").

התנאים המפורטים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באפליקציה. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין שטראוס מים. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי רשאי להשתמש באפליקציה?

האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי משתמשים בעלי מכשיר Primo Connect  ניתן לעשות שימוש באפליקציה באמצעות מכשירים חכמים הנכללים ברשימת הדגמים התומכים באפליקציה: iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6s, iPhone 6s plus, iPhone 7, iPhone 7 plus, Samsung Galaxy s5, Samsung Galaxy s6, Samsung Galaxy s7, Samsung Galaxy s8, Samsung Galaxy s8 plus, Samsung Galaxy note, LG G4, LG G5, LG G6.

 

כל משתמש רשאי ליצור פרופיל אישי או משפחתי אחד בלבד. שטראוס מים רשאית שלא לאפשר לאדם מסוים להשתמש באפליקציה או בחלק מן השירותים ו/או הפונקציות באפליקציה, גם אם נרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לבטל את זכאותך להשתמש באפליקציה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באפליקציה או בשטראוס מים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של שטראוס מים;
 • אם השתמשת בשירותי האפליקציה לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע האפליקציה;
 • אם התבצע שימוש לרעה באפליקציה.

 

השימוש ברכיב ה-Connect אפשרי רק בטלפונים חכמים נתמכים, שטראוס מים לא תהא אחראית במידה ורכיב ה-Connect לא עובד במקרה של החלפת סוג טלפון חכם לכזה שאינו כלול ברשימת הטלפונים החכמים בהם השירות אפשרי. ניתן להתעדכן במוקד החברה בטלפון מספר *6944 אודות סוגי הטלפונים החכמים הנתמכים. מובהר כי לא יינתן פיצוי בגין החלפת טלפון חכם לטלפון חכם שאינו נתמך.

בר מים תמי4 Primo עם רכיב ה Connect יוכל לתמוך בהגדרת חיבור מרחוק לעד 6 טלפונים חכמים בחיבור מהיר ל- Bluetooth ("צימוד").

השימוש ברכיב ה-Connect  לא יתאפשר בו זמנית ע"י מספר טלפונים חכמים, אלא ע"י הטלפון החכם שביצע את ההתחברות המוקדמת יותר

אחריות החברה חלה ביחס לבר המים כמפורט בכתב האחריות ואינה חלה על הטלפון החכם ו/או על מערכת התקשורת.

הדלקה או כיבוי של אופציית הגנת ילדים לבר המים יכולה להיעשות מאפליקציית Primo Connect או ישירות

מבר המים. רכיב ה Primo Connect יתמוך באופציית הגנת הילדים על בסיס ההגדרה האחרונה שנעשתה.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית במקרה של תקלה ו/או חוסר אפשרות לעשות שימוש ברכיב ה Primo Connect במקרים הבאים:

שימוש על ידי טלפון חכם שאינו נתמך. לרבות החלפה במהלך תקופת האחריות לטלפון חכם אחר שאינו

נתמך.

תקלות שמקורן בטלפון החכם.

פעילות לא תקינה ו/או תקלות ו/או שיבושים במערכת התקשורת ו/או חברות הסלולר ו/או ספקיות

האינטרנט.

החברה לא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או העדר יכולת לעשות שימוש ברכיב הPrimo Connect

שמקורן בתשתית ו/או מערכת התקשורת ו/או ספקיות האינטרנט ו/או חברות הסלולר .וכן לא תישא באחריות

לנזק כלשהו, ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ו/או הפסד בגין האמור.

החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד התיקון ו/או ההחלפה ו/או ההובלה של בר המים בכל אחד מהמקרים

המנויים לעיל, וזאת בהתאם למחירון השירות של החברה אשר יהיה תקף במועד ביצוע התיקון. אין באמור

בסעיף זה כדי להטיל חובה על החברה לתקן את בר המים באחד המקרים המפורטים לעיל.

כתנאי לשימוש בחלק משירותי אפליקציה, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים כגון שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון, קוד מכשיר. לאחר השלמת ההרשמה תישלח למספר הטלפון הנייד שמסרת הודעת SMS (מסרון) עם קוד אימות. לאחר הזנת קוד האימות הרשמתך לאפליקציה הושלמה.

 

תכני האפליקציה

שטראוס מים מציעה למשתמשי האפליקציה שלהם מכשיר primo connect, אשר נרשמו לאפליקציה, לעשות שימוש באפליקציה למגוון פונקציות ייחודיות וחכמות כמפורט להלן:

 • הרתחה מרחוק: מקליקים בנייד, מרתיחים וחוסכים זמן המתנה למים החמים.
 • המשקאות שלי: מגדירים טמפרטורה וגודל רצוי לעד שלושה משקאות אישיים (למשל: כוס, בקבוק וסיר), כך שבפעם הבאה תוכלו לקבל את המשקה שלכם בלחיצת כפתור.
 • יעד השתייה היומי: מגדירים מראש באפליקציה יעד שתיית מים, עוקבים אחר התקדמות הצריכה ועוזרים לכל המשפחה לשתות יותר מים.
 • הגדרות נוספות בבר המים: משנים בקלות ובכל עת הגדרות בבר המים – הרתחה ביקיצה, טמפרטורת מים חמים וקרים ועוד.
 • המוקד הדיגיטלי - מקליקים ונהנים ממגוון שירותים: צפייה בחשבוניות, הזמנת טכנאי בקליק, עדכון פרטים אישיים ועוד.

שימוש באתר שטראוס מים בכתובת www.strauss-water.co.il  ו/או בכתובת www.tami4.co.il (להלן: "האתר") הינו בכפוף לתנאי השימוש של האתר ולמדיניות הפרטיות שבו, גם אם הגישה לאתר נעשתה דרך האפליקציה.

השימוש באפליקציה

הנך רשאי להשתמש בתכני האפליקציה  באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של שטראוס מים לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באפליקציה ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה עליך בלבד:

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי ו/או פונקציות האפליקציה למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באפליקציות אחרות, אתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאפליקציה בתוך מסגרת ,  (Frame) גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לאפליקציה מכל אפליקציה ו/או אתר אינטרנט המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאפליקציה, שאינם דף הבית של האפליקציה ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לאפליקציה  במלואה וכפי שהיא (AS IS),. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאפליקציה, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באפליקציה (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
 • שטראוס מים רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי שטראוס מים בעניין זה.

 

האחריות לשימוש באפליקציה

השימוש באפליקציה נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

השירות באפליקציה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. בעשיית שימוש באפליקציה הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שטראוס מים בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

שטראוס מים עושה מאמץ לספק למשתמשים שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, שטראוס מים אינה מתחייבת שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס מים, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה - אצל שטראוס מים ו/או אצל מי מספקיה.

 

אבטחת מידע

שטראוס מים מיישמת באפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס מים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, שטראוס מים לא מתחייבת שהשירותים ו/או הפונקציות באפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באפליקציה

במסגרת הביקור באפליקציה יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה משטראוס מים ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, שטראוס מים  אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך, בעשיית שימוש באפליקציה הנך מוותר כלפי שטראוס מים על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באפליקציה ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באפליקציה קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי שטראוס מים, לא תישא שטראוס מים באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. שטראוס מים לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האפליקציה.

 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את שטראוס מים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר תנאי שימוש אלה, או תפעל בקשר עם האפליקציה בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לשטראוס מים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של שטראוס מים בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לשטראוס מים  להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "תמי4" ו"שטראוס מים" וכן שם המתחם (Domain name) של האפליקציה ו/או האתר, סימני המסחר המופיעים באפליקציה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו, עיצובו הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באפליקציה, לרבות קוד המחשב של האפליקציה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משטראוס מים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באפליקציה, בבסיס הנתונים באפליקציה, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באפליקציה או בפרטים אחרים המתפרסמים באפליקציה בלא קבלת הסכמתה של שטראוס מים מראש ובכתב.

 

פרטיות

שטראוס מים מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באפליקציה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האפליקציה נמצאת בכל עת www.tami4.co.il/privacy. והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

 

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

שטראוס מים יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, מראה ועיצובה, את היקפם וזמינותם של השירותים בה ואת הפונקציות הניתנות במסגרתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. בעשיית שימוש באפליקציה הנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שטראוס מים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית שטראוס מים להפסיק בכל עת את מתן השירותים ו/או הפונקציות באפליקציה, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינויים בתנאי השימוש

שטראוס מים רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באפליקציה. המשך השימוש באפליקציה לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באפליקציהבכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באפליקציה.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באפליקציה ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בקשר עם תנאי שימוש  אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין שטראוס מים בקשר עם השימוש באפליקציה.

 

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאפליקציה, לפונקציות ולשירותים המוצעים בה בדף צור קשר המופיע באתר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.