תווי תקן

מהו תקן?

תקן הוא מסמך רשמי המגדיר את הדרישות בו מוצר צריך לעמוד לרבות תכולה, סימון, קיטלוג ושיטות בדיקה.
התקן בישראל הינו מסמך של מדינת ישראל ומהווה מסמך משפטי מחייב. מוצר עבורו הוגדר תקן, מחויב לעמוד בהצלחה בבחינות מול התקן המתאים ע"י מכון התקנים הישראלי או גורם מוסמך אחר. 

מהו תו תקן?

תו תקן מעיד כי המוצר הנושא את התקן  נמצא תחת פיקוח מתמשך של מכון התקנים. מטרתו של תו התקן היא להבטיח את הדירות הייצור, הביצוע ואיכות המוצר הנושא את תו התקן, כפי שאושר תחת התקן. תו תקן הוא וולונטארי, הוא אינו מחוייב על פי החוק, אך הוא קוד לאיכות מוצר ברמה הגבוהה ביותר. בקבלת תו תקן המכשיר עובר בדיקות קפדניות במספר מעבדות.

חידוש תו תקן

לאחר שנה פג תוקף תו התקן. לצורך חידוש תו התקן, מבצע מכון התקנים בדיקות למוצרים הנמצאים בשימוש פעיל אצל לקוחות שרכשו את המוצר הנבדק (החברות המבקשות להאריך את תו התקן מאפשרות למכון התקנים לבחור לקוחות אקראיים מבין לקוחותיה לבדיקה). במערכות המים הביתיות נערכת בדיקה לסינון וטיהור המים ונבדק האם המכשיר הנמצא בשימוש עדיין עומד בתקן המחמיר כפי שניתן בבדיקות תו התקן הראשוניות והגדרת הצרכן.

תקן 1505

תקן 1505 הינו התקן המגדיר את הדרישות הכוללות מהמוצר בקטגוריה של "מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי" – מערכות מסוג מוצרי שטראוס מים. תקן זה מגדיר את הבדיקות המנדטורית, לרבות בטיחות המוצר בשימוש למי שתייה (הפנייה לתקן 5452 והסימון הנדרש למערכות מסוג זה, ואת הבדיקות הנדרשות לתיקוף הצהרות היצרן).

תו תקן 1505

תו תקן 1505 אינו חובה למוצרים  מהסוג של שטראוס מים הנכללים בקטגוריה לעיל. 
עם זאת, מוצרי שטראוס מים בעלי תו תקן 1505, דבר המבטיח את האיכות המתמשכת של המוצר והעמידה המתמשכת בביצועים שהוגדרו ע"י התקן מולם הוא נבחן. 

תו זה דן בדרישות ובשיטות בדיקה למערכות לסינון וטיהור מי שתייה. מטרתו לעגן את כל נושא הסינון והטיהור במערכות שמטפלות במערכות מכאניות לשתיה. אנחנו בשטראוס מים עומדים בדרישות תקן 1505 לסינון וטיהור מי השתייה. התעודות שלנו: תו תקן 1505 לתמי 4 Bubble-Bar/Primo/Family/Classicתו תקן 1505 לתמי 4 תת-כיוריתו תקן 1505 לברים עסקיים.

תו בטיחות 5452

תו בטיחות זה בודק מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה ואת השפעתם על איכות המים. אנחנו בשטראוס מים עומדים בכל דרישות תקן 5452 לבדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה. במסגרת תו זה מתבצעות בדיקות מחמירות במעבדות של מכון התקנים ובמעבדות שמוסמכות ע"י משרד הבריאות. בבדיקות נבדקים רכיבי המכשיר הבאים במגע עם מי השתייה והשפעתם על איכות המים. תו זה מבטיח כי אין הפרשת מתכות ורעלים למים. התעודה שלנו.

תקן 9000 ISO

בעולם העסקים של ימינו, איכות הספק חשובה לעיתים כמו איכות מוצריו ושירותיו. תקני ISO 9000 הם תקנים לאיכות ארגונים ומערכות, כלומר התקנים אינם מתייחסים כלל לאיכות המוצר. למעשה לא ניתן לומר דבר במפורש על מוצריו ושירותיו של ארגון שקיבל הסמכת ISO 9000, אולם ניתן לומר הרבה על דרך פעולותיו, נהליו ורצינותו. התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות, אך איננו מציג דרישות לדרכי יישום ומכאן הגמישות הרבה של התקן ואפשרות יישומו בכל סוג של ארגון. לשטראוס מים הסמכת ISO 9001 ליצור, מכירות, שירות והתקנה.

תקן Energy Star

מכשירי תמי4 Primo, תמי4 Touch ותמי4 Family הם בעלי תקן Energy Star המבטיח צריכת חשמל יעילה ולא בזבזנית של המכשיר. Energy Star היא התכנית הוולונטרית המובילה בעולם לקידום מוצרים יעילים בצריכת החשמל. 

 

תו ירוק

מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה העניקו לשטראוס מים את הרשות לסמן בתו הירוק את מכשירי תמי4 Primo, תמי4 Touch, תמי4 Family ותמי4 Bubble Bar. לצפיה בתו הירוק שלנו

תעודת כשרות

לשכת הרבנות העניקה לשטראוס מים אישור כשרות ואטימות ברי המים, וכן אישרה שהברים והסננים כשרים לפסח. לצפיה באישור הכשרות. 

 

התקנים והתוים שלנו

תו תקן ישראלי 1505/1  - "מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי-סינון וטיהור".

תו תקן ישראלי

תו בטיחות- 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה. תקן זה מגדיר דרישות לגבי התאמתם של מוצרים לשימוש במגע עם מי שתייה, בהתייחס להשפעתם על איכות המים ובודק שהחומרים אינם מפרישים למים: מתכות כבדות, רעלים, אינו משנה את טעם המים, צלילות המים, גידול חיידקים, השפעה על מבנה גנטי (סרטן). 

תו תקן ישראלי

תקני בטיחות חשמל ותאימות אלקטרומגנטית עבור השוק האירופאי.

תקני בטיחות

תקן ISO 9001-2008 –מערכת לניהול איכות- תכנון (Design), פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה.

9002

אישור של הדירקטיבה האירופית ROHS 2002/95/EC המבטיחה כי במוצר(כולל רכיביו) לא נעשה שימוש בחומרים מסוכנים לצורך שמירה על איכות הסביבה בסוף חיי המוצר- LEED FREE.

rohs

זוכת המבחן של המדינה בתואר מתקן המים הביתי המשתלם והטוב ביותר שנה רביעית ברציפות!

המבחן של המדינה

weee - עמידה בתקן סביבתי הקובע אחריות לטיפול במוצר בסוף מחזור החיים שלו, לצורך מיחזור המוצר.

ללל