מדיניות הגנת פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש באתר www.tami4.co.il, באפליקציות ‘שטראוס מים’ (אפליקציית שטראוס מים, אפליקציית tami4edge, ואפליקציית Primo-Connect) (להלן: “אפליקציות”) וכן בבר המים tami4edge ו- +tami4edge (להלן: “בר המים”) וכפופה להוראותיהם. הגדרות המופיעות במדיניות הגנת פרטיות זו הן כמוגדר להלן או כמוגדר בתנאי השימוש.

שטראוס מים (להלן: “שטראוס מים” או “החברה”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים במוצריה ובאתרים שהיא מנהלת ומפעילה לרבות בכתובת www.strauss-water.co.il ו/או בכתובת www.tami4.co.il (להלן: “האתר”) ובאפליקציות. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה ביחס לאתר, לאפליקציות ולבר המים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו שטראוס מים משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, באפליקציות ובבר המים, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר, באפליקציות ובבר המים.

השימוש באתר ו/או באפליקציות ו/או בבר המים ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בהם, מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו בקשר עם השימוש באתר, באפליקציות ובבר המים (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

האפליקציות

אפליקציית שטראוס מים - הינה אפליקציה המציגה תכנים של שטראוס מים ומציעה למכירה מכלי הגזה. כמו כן, האפליקציה עשויה להציע מוצרים נוספים לרבות מוצרים המיוצרים על ידי צדדים שלישים והכל כמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה.

אפליקציית tami4edge - הינה אפליקציה ייעודית שנועדה לתפעל ולאפשר ממשק קל ונוח לשימוש בבר המים tami4edge ובר המים +tami4edge ובנוסף גם מאפשרת שימוש בפונקציות מסוימות נוספות של בר המים אשר ניתן להפעיל רק באמצעות האפליקציה, כמו גם העברת מידע וביצוע שינויים בבר המים והכל כמפורט בתנאי השימוש של האפליקציה.

הורדת אפליקציית tami4edge מחייבת את המשתמש לבצע חיבור של בר המים לרשת ה- Wi-Fi וחיבור פעיל לרשת האינטרנט כתנאי לשימוש בה. החיבור מאפשר העברה של המידע שנאסף בבר המים אל מערכות ענן אשר שטראוס מים עושה בהן שימוש כיום או כפי שיהיו בעתיד. מערכות הענן הקיימות הן Microsoft Azure ו-Salesforce  ("מערכות המידע החיצוניות").

ברי המים tami4edge ו- tami4edge+ הם ברי מים מתקדמים מהדור החדש, אשר נועדו לאפשר למשתמש חווית שימוש אישית ואינטראקטיבית ולאפשר לו לקבל מידע, ניתוח והמלצות ביחס  להרגלי השתייה שלו. לצורך זה, בר המים אוסף מידע ביחס לשימוש בו (כמות מזיגת מים, סוגי משקאות וכד’) ואף מאפשר יצירה של פרופיל אישי עבור כל משתמש. במידה ונעשה שימוש בפרופיל אישי, ייאסף מידע על הרגלי השתייה של כל משתמש בעל פרופיל כאמור.

אפליקציית Primo-Connect - הינה אפליקציה ייעודית שנועדה לתפעל ולאפשר ממשק קל ונוח לשימוש בבר המים Primo-Connect והיא אינה דורשת רישום, הזדהות או מסירת פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קיימת אפשרות גישה מהאפליקציה למוקד הדיגיטלי באתר. עם כניסה דרך האפליקציה לאתר, נמצא המשתמש באתר, פרטיו עשויים להיאסף ושימוש בהם עשוי להתבצע כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות זו.

מסירת פרטים

חלק מהשירותים באתר, כגון שירות לקוחות וכן שימוש באפליקציות דורשים הזדהות. ההזדהות תתבצע באמצעות התחברות דרך חשבון הפייסבוק שלך או חשבון הגוגל שלך (במסגרתם נאסף שמך, כתובת המייל שלך, מספר הטלפון ותמונת הפרופיל שלך) או באמצעות הזנת כתובת מייל ובחירת סיסמא או לחלופין באמצעות סיסמא חד פעמית שתישלח למספר הטלפון שלך כפי שמעודכן במערכות שטראוס מים.

כמו כן, במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף “צור קשר”. במדורים ושירותים נוספים אלה תציין שטראוס מים את השדות שהינם חובה למילוי. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר ו/או באפליקציות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך ולבצע משלוח. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציות.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, שטראוס מים עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון עיון במגוון המוצרים המופיעים באתר, יתועדו פרטי קריאתך.

בנוסף, שטראוס מים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש בבר המים

בר המים הוא בר מים מתקדם, אשר נועד לאפשר למשתמש חווית שימוש אישית ואינטראקטיבית ולאפשר לו לקבל מידע, ניתוח והמלצות ביחס להרגלי השתייה שלו. לצורך זה, בר המים אוסף מידע ביחס לשימוש בו (כמות מזיגת מים, סוגי משקאות וכד’), ואף מאפשר יצירה של פרופיל אישי עבור כל משתמש וזאת באמצעות אפליקציית tami4edge. במידה ונעשה שימוש בפרופיל אישי, ייאסף מידע על הרגלי השתייה של כל משתמש בעל פרופיל כאמור וכן תמונת המשתמש במידה ובחר להעלותה לאפליקציה.

את בר המים ניתן לחבר לרשת ה-Wi-Fi של המשתמש, וכן לתפעל אותו ולבצע בו שימושים באמצעות אפליקציית tami4edge ייעודית, המאפשרת ממשק קל ונוח למכשיר והעברת מידע למשתמש (וזאת בכפוף לחיבור פעיל לרשת האינטרנט). עם החיבור ל-Wi-Fi ולרשת אינטרנט, יעבור המידע שנאסף בבר המים אל מערכות המידע החיצוניות.

במידה ובר המים לא יחובר לרשת ה-Wi-Fi, לא יעבור המידע שנאסף בבר המים למערכות הנ”ל ולא תהיה גישה למידע הנ”ל. במידה ובר המים חובר לרשת ה-Wi-Fi אך המשתמש לא יוריד ו/או לא ישתמש באפליקציית tami4edge, יעבור המידע שנאסף בבר המים למערכות המידע החיצוניות, אך לא תתאפשר העברת מידע למשתמש באמצעות אפליקציית tami4edge (כמו גם שימוש בפונקציות מסוימות של בר המים אשר ניתן להפעיל רק באמצעות האפליקציה).

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציית tami4edge

בעת השימוש שלך באפליקציה, ייאסף באפליקציה ובמערכות המידע החיצוניות מידע ביחס לשימוש בבר המים (כמות מזיגת מים, סוגי משקאות וכד'), וכל מידע השייך לפרופיל אישי של כל משתמש, במידה והוגדר כזה, כגון הרגלי השתייה ותמונת המשתמש במידה ובחר להעלותה לאפליקציה.

בנוסף, בעת השימוש שלך באפליקציה, תאסוף שטראוס מים מידע על נוהגיך באפליקציה לרבות פונקציות בהן השתמשת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב, הטלפון הסלולרי או טאבלט ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה ועוד.

שטראוס מים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף, לנתח מידע לרבות שילוב מידע ממקורות שונים בקשר עם השימוש באפליקציה ובבר המים, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באפליקציה ובבר המים, הרגלי השימוש שלך וכיו”ב וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה ובבר המים.

לאפליקציה ניתנת גישה למיקומך ולמצלמה של הטלפון הנייד שלך. גישה זו נדרשת לצורך תפעול תקין של האפליקציה.

כמו כן, אם תירשם או תתחבר לאפליקציה באמצעות חשבונות הפייסבוק או הגוגל שלך, שטראוס מים תוכל לאסוף את המידע האישי הבא המופיע בחשבונות אלה: שם מלא, דואר אלקטרוני, מזהה פרופיל ותמונה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציית Primo-Connect

בעת השימוש שלך באפליקציה, תאסוף שטראוס מים מידע על נוהגיך באפליקציה, לרבות פונקציות בהן השתמשת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב, הטלפון הסלולרי או טאבלט ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה ועוד.

שטראוס מים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף, לנתח מידע לרבות שילוב מידע ממקורות שונים בקשר עם השימוש באפליקציה ובבר המים, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באפליקציה ובבר המים, הרגלי השימוש שלך וכיו"ב וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה ובבר המים. לאפליקציה גם ניתנת גישה למיקומך (לפי הטלפון הנייד שלך). גישה זו נדרשת לצורך תפעול תקין של האפליקציה.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך כאמור לעיל, יישמרו במאגר מידע הלקוחות של שטראוס מים בע”מ שמספרו: 700029650 בפנקס מאגרי המידע. השימוש באתר ו/או בבר המים ו/או הורדת האפליקציות ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס מים. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:

 • לצרכים עסקיים ושיווקיים
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים
 • לצורך ניהול לקוחות על ידי שטראוס מים
 • כדי לאפשר לך להשתמש בפונקציות שבבר המים
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה ובמוצריה
 • ליצירת הקשר אתך כששטראוס מים סבורה שקיים צורך בכך
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר, האפליקציות ובר המים
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או הפונקציות שבאפליקציות
 • כדי לאפשר לך חוויית שימוש אישית ואינטראקטיבית במוצרים מהדור החדש
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר ובכלל זה לצפות בפרטיך, לבצע פעולות באופן עצמאי בערוצים הדיגיטליים כגון שירות לקוחות מקוון, הזמנות מוצרים וטכנאי שירות באפליקציה וכיו”ב
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציות, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ובאפליקציות וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את שטראוס מים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים של החברה (לרבות באפליקציות ובבר המים) להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים
 • התאמת התוכן והמודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך, וכן הצעת מוצרים ושירותים שאנו מאמינים שתמצא בהם עניין ויתאימו לקטגוריית הפרופיל הכללית שלך
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של שטראוס מים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים באמצעות פרטי הקשר שנמסרו על ידך. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות - התשמ”א-1981 וכל דין רלוונטי אחר
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או באיזה מתנאי השימוש של האפליקציות ו/או מוצרי החברה

מסירת מידע לצד שלישי

שטראוס מים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, בבר המים ו/או באפליקציות אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה ותפעול של מוצרי החברה, שירותי האתר, שירותי האפליקציות ובר מים, מתן שירות ללקוח, תמיכה ושירות לקוחות, ניהול ובקרת האתר ו/או האפליקציות, היענות לבקשותיך, פעולות שיווקיות שונות ובכלל זאת דיוור ישיר, פרסומות של צדדים שלישיים כמפורט להלן וכיו”ב
 • שטראוס מים עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה שותפיה העסקיים או ספקי שירות ניכיון אחרים במידת הצורך. שטראוס מים תגביל גישה כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמם שטראוס מים התקשרה עימם. שטראוס מים דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לשטראוס מים ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שרתים חיצוניים), חברות מדיה פרסומיות, ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו”ב
 • אם תפר את תנאי השימוש והרכישה של האתר ו/או תנאי השימוש של איזה מהאפליקציות ו/או תנאי השימוש של בר המים או אם תבצע באמצעותם, או בקשר עימם, פעולות הנחזות על ידי שטראוס מים כמנוגדות לדין או פוגעות באפליקציות או פוגעות באתר או ניסיון לבצע  פעולות כאלה
 • אם יתקבל בידי שטראוס מים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שטראוס מים
 • בכל מקרה ששטראוס מים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שטראוס מים תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף אודותיך לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לשטראוס מים, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
 • שטראוס מים רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בשטראוס מים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך
 • אם שטראוס מים תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר או פעילות מוצרי החברה או פעילות איזה מן האפליקציות עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של שטראוס מים ובלבד שתאגיד זה
  יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

העברת מידע כאמור עשויה לכלול העברת מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, ובכלל זה העברת המידע לענן Microsoft Azure (הממוקם באירופה) ולענן Salesforce (הממוקם בארה”ב) המשמשים לתפעול וניהול מידע בר המים, והעברת המידע לענן של Salesforce (הממוקם בארה”ב) המשמש לניהול הדיוור הישיר (Salesforce Marketing Cloud).

Cookies

שטראוס מים רשאית להשתמש ב’עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והאפליקציות ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאימם להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי שטראוס מים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ו/או לאפליקציות, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ו/או לאיזה מן האפליקציות ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באפליקציות ו/או במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן ושטראוס מים נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי שטראוס מים יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן/מכשיר שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן/מכשיר. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, באתרי אינטרנט אחרים ובאפליקציות. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במכשירך בכל רגע.

מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר/אפליקציות יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר, באפליקציות ובאתרים אחרים במקום בטוח.

אנליזה וניטור

שטראוס מים שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה, רשימות שיווק מחדש של google וכלי איסוף וניתוח מידע (בין היתר תוך שילוב מידע ממקורות שונים שהינו בטבעו מידע אנונימי) אשר נעזרים ב”עוגיות” או באמצעים נוספים.

המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: 

www.google.com/settings/ads/onweb

באתר וכן באפליקציות שטראוס מים עושה שימוש בכלי ניטור כגון  GoogleAnalytics וכן Google Analytics for Firebase שהינם כלים לניטור הפעולות באתר ובאפליקציות על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציות (להלן: הכלי"). הכלי אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר ו/או באפליקציות, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר ו/או לאפליקציות.

שטראוס מים אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מהכלי עם מידע אישי שיש לה לגבי המשתמשים.

בנוסף, היכולת של הכלי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר ו/או באפליקציות מוגבל על ידי תנאי השירות של הכלי שניתן למצוא ב-www.google.com/analytics/terms/us.html וכן ב-firebase.google.com/terms/analytics וכן על ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא ב-http://www.google.com/policies/privacy.

בכל עת תוכל למנוע שימוש במידע שלך על ידי הכלי באמצעות הורדת והתקנת Google Analytics Opt-out Browser Add-on, שנמצא ב- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

בנוסף, האתר והאפליקציות עושות שימוש בפלטפורמת hotjar שהינה פלטפורמת אנליזה וניטור המאפשרות איסוף של מידע אגרגטיבי ומידע מזוהה על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לפי העניין (זמן הגלישה, באילו מדורים ביקר המשתמש, איתור תקלות ומהיכן התחבר). השימוש במידע המזוהה מוגבל ביותר ושטראוס מים שומרת אחוז מדגמי ממנו בלבד ולזמן קצר. כמו כן מוגבלת הגישה למידע כאמור למספר אנשים מצומצם ביותר.

פרסומות של צדדים שלישיים

שטראוס מים רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ובאפליקציות ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר/באפליקציות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר/באפליקציות מגיעות ממחשביהן של אותן חברות.

כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך ומשבצות  “משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר/האפליקציות. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, משובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר/באפליקציות. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של שטראוס מים ולשטראוס מים אין גישה לעוגיות שלהן.

המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של שטראוס מים.

אבטחת מידע

שטראוס מים מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס מים, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, שטראוס מים אינה מתחייבת שהשירותים באתר ו/או באפליקציות ו/או בבר המים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לשטראוס מים בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, נודיע לך על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שטראוס מים תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מסויימים מהאתר ו/או באפליקציות ובקשר לבר המים. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שהוצאו מכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור. פניות כאמור יש להפנות אלינו דרך אתר החברה ("צור קשר") או באמצעות דואר לכתובת רח' יהונתן נתניהו 1 אור יהודה.

פרטיות קטינים

לתשומת ליבך, שטראוס מים אינה אוספת תאריך לידה של המשתמשים. משכך, שטראוס מים אינה יודעת מה גילאי המשתמשים, לרבות גילאי המשתמשים שבחרו להוריד איזה מהאפליקציות ו/או ליצור פרופיל אישי. לפיכך, האפליקציות ובר המים עשויים לאסוף ולעבד מידע על קטינים. במידה ותבקש למחוק פרופיל אישי שנוצר על ידי קטין, אנא פנה אלינו דרך אתר החברה (“צור קשר”) או בכתובת: רח’ יהונתן נתניהו 1 אור יהודה.

שינויים במדיניות הפרטיות

שטראוס מים רשאית לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות ומבקשת מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או באיזה מהאפליקציות ו/או בכל דרך אחרת שהחברה תמצא לנכון. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר ו/או באפליקציות. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. המשך השימוש באתר ו/או באפליקציות ו/או בבר המים באופן מקוון (כלומר, מחובר ל-Wi-Fi  עם חיבור פעיל לרשת האינטרנט) לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי או כפי שנדרש על פי הדין וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר, באפליקציות ולנתק את בר המים מה- Wi-Fi, לפי העניין. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר/באפליקציות.